Som det er i dag, kan kommunalbestyrelser og erhvervsuddannelser lave samarbejde om en kombineret 10. klasse og første del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Sådan har det været siden 2010. Med et nyt lovforslag bliver en lignende ordning mulig på forsøgsbasis for 10. klasse på efterskoler. Derfor sender Undervisningsministeriet i dag et brev til samtlige efterskoler, som gør opmærksom på muligheden for at søge om at deltage i forsøgsordningen.

Det nye forsøg bliver indført som led i erhvervsuddannelsesreformen fra 2014, og formålet er - ligesom ordningen mellem kommunalbestyrelser og erhvervsuddannelser - at øge de unges interesse for erhvervsuddannelserne og gøre uddannelsen til et attraktivt uddannelsesvalg for flere. Derfor vil erfaringerne fra forsøgsordningen også blive en del af det fortsatte arbejde med at få flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse.

Maksimalt seks efterskoler og i alt 200 elever vil kunne få tilladelse til at deltage. De efterskoler, der får godkendt deres ansøgning, vil kunne starte med ordningen fra skoleåret 2017/18 eller 2018/19. I 2019 skal forsøgsordningen evalueres, og på den baggrund vil der blive taget stilling til, om forsøget fremover skal være permanent.

Lovforslaget blev fremsat af undervisningsministeren, og vedtaget i Folketinget den 2. juni 2017.

Efterskoler, der ønsker at starte forsøgsordningen for skoleåret 2017/18, kan søge indtil den 23. juni 2017.
Efterskoler, der ønsker at starte forsøgsordningen for skoleåret 2018/19, kan søge indtil den 1. november 2017.